Hvordan lære å tenke klarere og helhetlig

Hvordan lære å tenke klarere og helhetlig

Blogger Zat Rana diskuterte hvordan tankemønstre påvirker oss og hvordan vi kan utvikle dem.

Legg merke til løkkene av vaner

Fra populærpsykologiens synspunkt er vanedannelse en enkel løkke: en trigger, en vanehandling, en belønning. I verden rundt oss står vi overfor noe som fungerer som en trigger. Sistnevnte utløser en handling som vi har lært å utføre under lignende omstendigheter i løpet av tidligere erfaring. Belønningen vi mottar for handlingen blir forsterkning av loopen. Slik oppstår en vane.

Ta en nærmere titt på hverdagen din, og du vil legge merke til slike løkker i den. Hjernen vår er designet for å finne mønstre. Vi gjenkjenner og assimilerer dem slik at vi kan bruke dem senere i fremtiden.

På samme måte som vanehandlinger dannes vanemessige tenkemønstre. Når vi vokser opp, lærer vi å gjenkjenne mønstre rundt oss og internalisere det som virker verdifullt. Men over tid blir vi sittende fast i disse tankesløyfene, og det er derfor vi ser hendelser fra bare én side. Dette er delvis grunnen til at det er vanskelig for oss å endre mening om et eller annet emne. Hjernen har lært noe i én sammenheng og prøver så feilaktig å bruke det i andre.

Det er ikke nødvendig å bryte løkkene av vaner, selv om det er mulig. Bare ikke glem dem og ikke la dem begrense tankegangen din.

Diversifiser tankemodeller

Ingen i verden tenker på en helt identisk måte, for alles liv er i det minste litt annerledes. Hver av oss til forskjellige tider blir møtt med forskjellige problemer og reagerer på dem på sin egen måte. Denne reaksjonen avhenger av våre naturlige egenskaper og oppvekst.

Ulike tankemønstre er det som gjør alle til seg selv. Vår identitet er dannet av samspillet mellom disse modellene. De skaper en subjektiv oppfatning av en person.

Og siden virkeligheten er veldig kompleks, er det nyttig å ha mange tenkemodeller i arsenalet ditt. Jo mer forskjellige de er, jo mer nøyaktig er ideen om verden.

Disse mønstrene består av løkker av vaner som vi danner som svar på ytre inntrykk. Derfor er den eneste måten å diversifisere dem på å se etter nye og motstridende opplevelser. For eksempel lese bøker, være i ukjente omgivelser, gjennomføre tankeeksperimenter.

konklusjoner

I utviklingsprosessen danner vi vanlige atferds- og tankemønstre. Vi bruker dem ubevisst for ikke å sløse med kognitive ressurser hver gang. Problemet er at det er veldig lett å bli sittende fast i én kjent modell. Tross alt passer det ikke til alle situasjoner, som et resultat av at det oppstår misforståelser og misnøye.

For å unngå dette, internaliser så mange forskjellige tenkemodeller som mulig. Ideelt sett må du legge merke til når du bruker feil, og bytte til en annen.