Japanske forskere utvikler antialdringsvaksine

Japanske forskere utvikler antialdringsvaksine

En japansk forskergruppe sa at de utvikler en antialdringsvaksine. Den lar deg bli kvitt de såkalte zombiecellene som hoper seg opp med alderen og skader naboceller. Japan Times skriver om det.

Forskere, ledet av professor Toru Minamino ved Juntendo University, har identifisert et protein som finnes i aldrende celler hos mennesker og mus. På grunnlag av det ble det laget en peptidvaksine som aktiverer det menneskelige immunsystemet og tvinger det til å angripe celler som har sluttet å dele seg.

Tester viste at stoffet utløste produksjonen av antistoffer i kroppen til musene, som gjennom hvite blodceller angrep de aldrende cellene i kroppen deres. Gjennomsnittlig levetid for laboratoriegnagere som tok stoffet økte med 15 % sammenlignet med kontrollgruppen, og hos individer som led av arteriell stivhet ble det observert en betydelig reduksjon i de skadede områdene av blodårene.

Det er ennå ikke kjent om stoffet vil bli godkjent for kliniske studier på mennesker. Selv om dette skjer, vil det ta minst flere år å vente på resultatene.

Likevel ser funnet svært lovende ut. Tross alt er cellulær aldring korrelert med mange sykdommer i alderdommen, inkludert Alzheimers og Parkinsons, grå stær, hjerte- og karsykdommer, diabetes type II og kreft. Den nye vaksinen kan bidra til betydelig fremgang i behandlingen.